ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสาเล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
26
24
50
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
10
21
31
1
ป.3
25
21
46
2
ป.4
14
18
32
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
21
22
43
2
รวมประถม
97
111
208
8
ม.1
17
24
41
2
ม.2
10
18
28
1
ม.3
23
21
44
2
รวมมัธยมต้น
50
63
113
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
198
371
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...