ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้าย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
88
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...