ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
6
19
25
1
รวม อบ.
15
34
49
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
14
19
33
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
84
74
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
108
207
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...