ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
2
อบ.3
12
12
24
2
รวม อบ.
28
25
53
4
ป.1
18
22
40
2
ป.2
17
14
31
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
15
15
30
2
ป.5
17
17
34
2
ป.6
24
17
41
2
รวมประถม
111
102
213
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
127
266
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...