ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
20
9
29
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
1
9
10
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
64
57
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
66
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...