ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
11
2
13
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
2
12
14
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
54
39
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
49
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...