ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
77
73
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
85
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...