ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
34
43
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
53
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...