ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
19
30
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
25
31
56
2
ป.1
20
18
38
2
ป.2
20
15
35
2
ป.3
22
15
37
2
ป.4
19
14
33
2
ป.5
16
19
35
2
ป.6
23
16
39
2
รวมประถม
120
97
217
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
128
273
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...