ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
14
19
33
1
รวม อบ.
21
29
50
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
11
17
28
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
79
77
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
106
206
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...