ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
3
12
15
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
50
59
109
6
ม.1
11
2
13
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
34
21
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
92
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...