ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
25
14
39
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
67
76
143
6
ม.1
17
11
28
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
43
28
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
118
253
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...