ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชัยมงคล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
18
22
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
79
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...