ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
22
26
48
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
66
57
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
83
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...