ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหมูม้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
65
50
115
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
24
14
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
84
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...