ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
180
209
389
11
ม.2
173
246
419
11
ม.3
146
218
364
10
รวมมัธยมต้น
499
673
1,172
32
ม.4
127
222
349
10
ม.5
129
220
349
10
ม.6
107
256
363
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
363
698
1,061
30
รวมทั้งหมด
862
1,371
2,233
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...