ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
175
252
427
11
ม.2
150
221
371
10
ม.3
168
246
414
11
รวมมัธยมต้น
493
719
1,212
32
ม.4
131
218
349
11
ม.5
107
254
361
10
ม.6
126
228
354
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
364
700
1,064
31
รวมทั้งหมด
857
1,419
2,276
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...