ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
167
193
360
10
ม.2
155
238
393
11
ม.3
157
228
385
11
รวมมัธยมต้น
479
659
1,138
32
ม.4
116
205
321
10
ม.5
103
188
291
10
ม.6
105
184
289
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
324
577
901
29
รวมทั้งหมด
803
1,236
2,039
61
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...