ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
2
11
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
18
6
24
2
ป.1
14
5
19
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
42
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...