ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมุกดาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
33
39
72
3
อบ.3
40
25
65
3
รวม อบ.
73
64
137
6
ป.1
36
41
77
3
ป.2
56
43
99
3
ป.3
36
51
87
3
ป.4
61
60
121
4
ป.5
53
46
99
3
ป.6
56
44
100
3
รวมประถม
298
285
583
19
ม.1
84
46
130
4
ม.2
69
58
127
4
ม.3
49
31
80
3
รวมมัธยมต้น
202
135
337
11
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
573
484
1,057
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...