ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
17
4
21
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
76
42
118
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
45
31
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
88
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...