ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
20
30
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
20
27
47
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
17
4
21
1
รวมประถม
73
41
114
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
18
8
26
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
41
30
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
98
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...