ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
17
39
1
อบ.3
24
14
38
2
รวม อบ.
46
31
77
3
ป.1
23
24
47
2
ป.2
19
16
35
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
25
24
49
2
ป.5
26
9
35
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
131
102
233
8
ม.1
20
13
33
1
ม.2
14
19
33
1
ม.3
16
23
39
1
รวมมัธยมต้น
50
55
105
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
227
188
415
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...