ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
4
7
11
1
ม.2
8
1
9
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
67
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...