ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
22
26
48
2
ป.1
15
17
32
2
ป.2
21
12
33
2
ป.3
13
17
30
1
ป.4
24
11
35
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
22
4
26
1
รวมประถม
111
70
181
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
96
229
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...