ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
19
17
36
1
รวม อบ.
32
28
60
2
ป.1
24
12
36
2
ป.2
12
17
29
1
ป.3
24
9
33
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
22
5
27
1
ป.6
21
16
37
2
รวมประถม
119
68
187
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
96
247
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...