ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
2
14
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
23
8
31
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
74
67
141
6
ม.1
25
21
46
1
ม.2
20
14
34
2
ม.3
13
23
36
2
รวมมัธยมต้น
58
58
116
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
133
288
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...