ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
8
19
27
2
ป.1
24
5
29
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
77
40
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
59
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...