ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
13
2
15
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
37
30
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
40
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...