ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรานอ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
19
4
23
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
64
40
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
50
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...