ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าคราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
14
11
25
2
รวม อบ.
18
23
41
3
ป.1
17
19
36
2
ป.2
10
10
20
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
86
76
162
7
ม.1
15
9
24
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
29
17
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
116
249
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...