ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าคราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
17
20
37
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
85
75
160
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
13
3
16
1
ม.3
11
2
13
1
รวมมัธยมต้น
36
16
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
110
248
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...