ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
71
62
133
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
15
3
18
1
รวมมัธยมต้น
37
21
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
102
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...