ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพังคอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
7
16
23
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
5
14
19
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
52
68
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
78
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...