ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงเปือย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
71
56
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
69
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...