ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
31
36
67
3
ป.1
12
4
16
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
58
38
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
74
163
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...