ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
4
13
17
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
49
55
104
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
26
28
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
101
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...