ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
12
21
33
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
11
3
14
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
44
56
100
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
27
25
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
102
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...