ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
49
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...