ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
39
38
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
46
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...