ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่งโพน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
10
1
11
1
รวมประถม
53
37
90
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
22
21
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
69
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...