ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่งโพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
1
10
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
17
17
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
72
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...