ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
4
13
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
32
17
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
76
159
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...