ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
22
38
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
43
49
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
71
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...