ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโด่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
5
13
18
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
10
11
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
27
52
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
65
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...