ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาโสก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
1
อบ.3
7
20
27
1
รวม อบ.
18
37
55
2
ป.1
24
13
37
1
ป.2
22
11
33
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
14
24
38
1
รวมประถม
103
84
187
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
121
242
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...