ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
37
27
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
40
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...