ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...