ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
49
56
105
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
24
25
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
99
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...