ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
12
19
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
47
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...