ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
43
48
91
6
ม.1
18
10
28
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
38
19
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
82
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...