ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
55
43
98
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
2
5
7
1
รวมมัธยมต้น
24
14
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
74
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...