ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงมอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
17
7
24
1
รวม อบ.
28
13
41
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
20
11
31
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
76
59
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
72
176
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...