ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
48
51
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
70
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...