ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผึ่งแดด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
14
5
19
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
42
26
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
33
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...