ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
27
27
54
2
ป.1
13
19
32
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
79
71
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
98
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...