ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
10
12
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
9
19
28
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
24
22
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
41
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...