ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาถ่อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
73
49
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
67
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...